top of page

Ansökan om understöd kan göras kontinuerligt under pågående år. Fördelningen sker vid olika tidpunkter genom beslut av stiftelsens styrelse. En förening kan beviljas bidrag endast en gång per år. Stöden ges till registrerade föreningar i området Vasa stad och kommunerna Vörå, Korsholm, Malax och Korsnäs. Som förebyggande verksamhet räknas också t.ex. idrott och rekreation med fysisk inriktning för barn och ungdomar.

En ansökan görs med stöd av den blankett som finns på denna hemsida och kan skrivas ut. Ansökan ska göras av moderföreningen, inte av sektion eller avdelning. Det bör framgå till vilket specifikt eller allmänt ändamål ett eventuellt bidrag kommer att användas. Anslut gärna en redogörelse för föreningens verksamhet och ekonomi, t.ex. genom kopia av verksamhetsberättelse och bokslut.

 

Kom ihåg att ange till vilket konto ett eventuellt bidrag kan inbetalas.

Ansökningar skickas in till:


Viktor Ollqvists stiftelse

Ombud Britta Strand

Öurvägen 22

66800 Oravais

 

Ladda ner ansökningsblanketten på svenska eller finska genom att klicka på knapparna nedan. Fyll i och skriv ut, eller skriv ut och fyll i den för hand. 

Vi tar även emot ansökningar via e-post. Se till att de bifogade bilagorna är tydliga och läsbara. 

bottom of page