top of page

Viktor Ollqvists stiftelse

Viktor Ollqvists stiftelse bildades den 16 mars 1970. Stiftelsens uppgift är att förvalta den förmögenhet som apotekaren Viktor Ollqvist (1878–1967) genom testamente donerade att användas till stöd för förebyggande hälsovård, sjukvård och rehabilitering. Som förebyggande verksamhet räknas också t.ex. idrott och rekreation med fysisk inriktning för barn och ungdomar. 

 

Den nybildade stiftelsen fick genom testamentet ta emot nästan hela den förmögenhet som donatorn hade. Förmögenheten innefattade såväl penningmedel som husfastigheter, lösöre och tomtmark. Under åren som gått har en lång rad föreningar och organisationer fått motta understöd av varierande storlek.

Skärmavbild 2020-03-02 kl. 14.55.40.png

Viktor Ollqvist

1878–1967

viktor ollqvist om

Styrelsen

Förvaltningen av stiftelsens förmögenhet handhas av en styrelse, vars uppgift också är att från avkastningen fördela understöden. Stöden ges till registrerade föreningar i området Vasa stad och kommunerna Vörå, Korsholm, Malax och Korsnäs. 

Till styrelsen hör:

Kaj Lahti, ordförande

Otto Knutar, vice ordförande

Frej Björses

Malin Vainio

Anders Edman

bottom of page