top of page

Ansökan om understöd kan göras kontinuerligt under pågående år. Fördelningen sker vid olika tidpunkter genom beslut av stiftelsens styrelse. En förening kan beviljas bidrag endast en gång per år. Stöden ges till registrerade föreningar i området Vasa stad och kommunerna Vörå, Korsholm, Malax och Korsnäs. Som förebyggande verksamhet räknas också t.ex. idrott och rekreation med fysisk inriktning för barn och ungdomar.

Ansökningar kan göras på följande alternativa sätt:

1. Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan och skicka in den

2. Ladda ner ansökningsblanketten, fyll i och bifoga den här

3. Ladda ner ansökningsblanketten, fyll i och skicka den per post

 

Ansökan ska göras av moderföreningen, inte av sektion eller avdelning. Det bör framgå till vilket specifikt eller allmänt ändamål ett eventuellt bidrag kommer att användas. Anslut gärna en redogörelse för föreningens verksamhet och ekonomi, t.ex. genom kopia av verksamhetsberättelse och bokslut.

 

Kom ihåg att ange till vilket konto ett eventuellt bidrag kan inbetalas.

Ansökningar skickas in till:


Viktor Ollqvists stiftelse

Ombud Britta Strand

Storåkersvägen 78

65280 Vasa

 

Ladda ner ansökningsblanketten på svenska eller finska genom att klicka på knapparna nedan. Fyll i och skriv ut, eller skriv ut och fyll i den för hand. 

Vi tar även emot ansökningar via e-post. Se till att de bifogade bilagorna är tydliga och läsbara. 

Ansökningsblankett / tukihakemus
Ladda fil / valitse tiedosto
Ladda fil / valitse tiedosto
Ladda fil / valitse tiedosto
Ladda fil / valitse tiedosto

Tack för din ansökan! Kiitos hakemuksesta!

bottom of page